Ловачки савез Централне Србије - ЛСЦС - Наша дивљач
Навигација
 
Ловачки ГЛАСНИК
Lovački GLASNIK broj 16-17
 
Рекламе
LOVAČKA KOMORA SRBIJE

LOVAČKI PORTAL SRBIJE

Lovačko udruženje >Šumadija< - Kragujevac

Lovačko udruženje >Kraljevo< - Kraljevo

Lovačko udruženje >Kruševac< - Kruševac

Lovačko udruženje >Beljanica< - Resavica

Lovačko udruženje >Vrhovi< - Sjenica

Lovačko udruženje >Dragačevo< - Guča

Lovačko udruženje >Paraćin< - Paraćin

Lovačko udruženje  "Vladan Milošević" - Knić

Lovačko udruženje "Karađorđe" - Topola

Magazin Predator

Zdravstveni turizam

Domen za Lovačka udruženja

INTERMAKER
 

Наша дивљач

Дивљач у ловиштима Ловачког савеза Централне СрбијеЈелен европски (Cervus elaphus)
Јелен лопатар (Dama dama)
Срна (Capreolus capreolus)
Дивокоза (Rupicapra rupicapra)
Муфлон (Ovis musimon)
Дивља свиња (Sus scrofa)
Зец (Lepus europeus)
Медвед (Ursus arctos)
Вук (Canis lupus)
Шакал (Canis aureus)
Лисица (Vulpes vulpes)
Јазавац (Meles meles)
Куна белица (Martes foina)
Куна златица (Martes martes)
Твор обични (Putorius putorius)
Ласица (Mustela nivalis)
Ондатра (Ondatra zibethicus)
Видра (Lutra lutra)
Дивља мачка (Felis silvestris)
Рис (Lynx lynx)
Фазан (Phasianus colchicus)
Пољска јаребица (Perdix perdix)
Јаребица камењарка (Alectoris graeca)
Тетреб велики (Tetrao urogallus)
Лештарка (Bonasia bonasia)
Шумска шљука (Scolopax rusticola)
Препелица (Coturnix coturnix)
Грлица (Streptopelia turtur)
Гугутка (Streptopelia decaocto)
Голуб гривнаш (Columba palumbus)
Дивља патка глувара (Anas platyrhynchos)
Дивља патка кржуља (Anas crecca)
Дивља патка риђоглава (Aythya ferina)
Дивља патка пупчаница (Anas querquedula)
Дивља патка звиждара (Anas penelope)
Лиска црна (Fulica atra)
Дивља гуска лисаста (Anser albifrons)
Велики корморан (Phalacrocorax carbo)
Сива чапља (Ardea cinerea)
Јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
Кобац (Accipiter nisus)
Мишар (Buteo buteo)
Соколови и ветрушке (Falco sp.)
Сојка-креја (Garrulus glandarius)
Врана сива (Corvus corone cornix)
Гавран (Corvus corax)
Гачац (Corvus frugilegus)
Сврака (Pica pica)