Ловачки савез Централне Србије - ЛСЦС - Правна регулатива
Навигација
 
Ловачки ГЛАСНИК
Lovački GLASNIK broj 16-17
 
Рекламе
LOVAČKA KOMORA SRBIJE

LOVAČKI PORTAL SRBIJE

Lovačko udruženje >Šumadija< - Kragujevac

Lovačko udruženje >Kraljevo< - Kraljevo

Lovačko udruženje >Kruševac< - Kruševac

Lovačko udruženje >Beljanica< - Resavica

Lovačko udruženje >Vrhovi< - Sjenica

Lovačko udruženje >Dragačevo< - Guča

Lovačko udruženje >Paraćin< - Paraćin

Lovačko udruženje  "Vladan Milošević" - Knić

Lovačko udruženje "Karađorđe" - Topola

Magazin Predator

Zdravstveni turizam

Domen za Lovačka udruženja

INTERMAKER
 

Правна регулатива

 

      ЗАКОНИ

 

Download Закон о дивљачи и ловству

 

Download Закон о добробити животиња

 

Download Закон о ветеринарству

 

 

 

      УРЕДБЕ

 

Download Уредба о установљавању ловних подручја на територији Републике Србије

 

Download Додатне информације о установљеним ловним подручјима

 

 

 

      ПРАВИЛНИЦИ

 

Download Правилник о ловачким псима

 

Download Правилник о ловној карти и обрасцима дозвола и извештаја о лову

 

Download Правилник о ловочуварској служби

 

Download Правилник о мерама безбедности у ловишту

 

Download Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи

 

Download Правилник о начину обележавања, односно означавања граница и ловно-техничких објеката у ловишту

 

Download Правилник о начину установљавања ловних подручја и ловишта

 

Download Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи

 

Download Правилник о садржини и начину израде планских докумената у ловству

 

Download Правилник о стручном испиту за стицање лиценце за обављање одређених послова у ловству

 

Download Правилник о ветеринарско-санитарним условима у ловству

 

Download Правилник за ловне инспекторе

 

Download Правилник о обележавању уловљених животиња

 

Download Правилник о ловачком испиту

 

Download Правилник о начину организовања стручне службе за газдовање ловиштем